Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj

Název projektu: ZATEPLENÍ OBJEKTU HOTELU RACEK č.p. 134
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026567

Předmětem projektu jsou opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie zejména formou zateplení obálky budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací, modernizace osvětlení, rekonstrukce rozvodů v objektu, včetně výměny zdroje tepla a instalace nové FVE pro vlastní spotřebu v rámci podniku.

Celkové způsobilé výdaje: 15 697 091,95 Kč

Dotace: 7 848 545,97 Kč